Festivalul de pricesne „Aproape de cer”, Ediția a III-a

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu Episcopul Sălajului, joi 21 aprilie 2016, la Catedrala „Înălţarea Domnului" din municipiul Zalău, s-a desfăşurat Ediţia a III-a a Festivalului de pricesne „Aproape de cer”.
Festivalul a fost organizat de Sectorul cultural și Biroul de catehizare al Episcopiei Sălajului în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” din municipiul Zalău.
Au participat peste 300 de copii însoțiți de doamnele învățătoare și profesorii de religie. Aceștia au încântat prin frumuseţea, curăţia şi gingăşia lor.
La final grupurile de copii au fost premiaţi de către Episcopia Sălajului cu diplome, icoane și CD. Festivalul a făcut parte din acţiunile organizate în cadrul parteneriatului dintre Episcopia Sălajului şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj în cadrul programului „Săptămâna altfel”.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaRezultatele Concursului național de creație „Biserica și Școala din sufletul meu” la Protopopiatul Jibou

La Protopopiatul Jibou concursul a fost evaluat, în conformitate cu metodologia la această etapă, de o comisie formată din Preacucernicul Părinte Protopop al Jiboului Dan Dregan, Preacucernicii Părinţi Radu Barbor și Claudiu Popiț coordonatori ai Circumscripţiilor Catehetice Cehu Silvaniei și Nușfalău și Preacucernicul Părinte prof. Călin Ciurbe, iar rezultatele sunt următoarele:
rezultatele sunt următoarele:
A. Secțiunea literară:
Locul I: „Cuvântul Tău să-l ascultăm”, Rus Alicia, Parohia Gâlgău Almașului.
Locul II: „Un viitor alături dfe Dumnezeu”, Bande Maria, Parohia Rus.
Locul III: „Preotul duhovnic”, Ardelean Răzvan, Parohia Jibou I.
B. Secțiunea artistică:
Locul I: Desen - Oțet Sofia, Parohia Gâlgău Almașului.
Locul II: Desen – Pah Gabriela, Parohia Jibou I.
Locul III: Desen – Chiorean Adrian, Parohia Rus.
C. Secțiunea multimedia:
Locul I: Parohia Șimișna.
Locul II: Parohia Jibou I.
Locul III: Parohia Gâlgău Almașului.
Câştigătorii Locului I s-au calificat la faza pe episcopie.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaRezultatele Concursului național de creație „Biserica și Școala din sufletul meu” la Protopopiatul Șimleu Silvaniei

La Protopopiatul Șimleu Silvaniei concursul a fost evaluat, în conformitate cu metodologia la această etapă, de o comisie formată din Preacucernicul Părinte Protopop al Șimleului Dan Haiduc, Preacucernicii Părinţi Daniel Blaj și Alexandru Bande, coordonatori ai Circumscripţiilor Catehetice Zalău și Ileanda și domnul profesor Ioan Ciocmărean, iar rezultatele sunt următoarele:
A. Secțiunea literară:
Locul I: „Preotul duhovnic”, Rad Maria, Parohia Halmăjd.
Locul II: „Poveste despre viitorul meu”, Băbțan Mădălina, Parohia Chiejd.
Locul III: „Rugăciune pentru elevi și profesori”, Panc Alex, Parohia „Sfânta Parascheva” Șimleu Silvaniei.
B. Secțiunea artistică:
Locul I: Desen –Silaghi Andreea, Parohia Cerîșa.
Locul II: Fotografie – Derșidan Andrada, Parohia Câmpia Sălaj.
Locul III: Desen – Zaha Denisa, Parohia Chiejd.
C. Secțiunea multimedia:
Locul I: Parohia Nușfalău.
Locul II: Parohia Sîg.
Locul III: Parohia Chiejd.
Câştigătorii Locului I s-au calificat la faza pe episcopie.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaRezultatele Concursului național de creație „Biserica și Școala din sufletul meu” la Protopopiatul Zalău

Concursului de creaţie „Biserica și Școala din sufletul meu”, care se adresează copiilor participanţi la grupele catehetice din parohiile înscrise în Programul Național „Hristos împărtășit copiilor”, preoţilor coordonatori de grup catehetic, profesorilor de religie și tuturor celor care contribuie la sădirea Cuvântului lui Dumnezeu în inima copiilor.
Concursul îşi propune să îi ajute pe participanţi să îşi descopere, prin activităţi de creaţie, noi aptitudini şi să îşi formeze anumite deprinderi, să promoveze practici noi privind învăţarea şi să se realizeze schimbul de experienţă între copii.
La Protopopiatul Zalău concursul a fost evaluat, în conformitate cu metodologia la această etapă, de o comisie formată din Preacucernicul Părinte Protopop al Zalăului Ștefan Lucaciu, preacucernicii părinţi prof. Cosmin Porcar, Teodor Ciordaș și Gheorghe Longodor coordonatori ai Circumscripţiilor Catehetice Şimleu Silvaniei, Crasna, Jibou și domnul profesor Călin Micle, iar rezultatele sunt următoarele:
A. Secțiunea literară:
1. Locul I: „Ultima speranță”, Chende Andreea, Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” Zalău.
2. Locul II: „Cum văd elevii educația astăzi””, Dragoș Ardelean, Parohia Hida.
3. Locul III: „Rugă către Dumnezeu”, Cojoc Natalia, Parohia Crișeni.
B. Secțiunea artistică:
1. Locul I: Șceneta - „Școala – cu și fără reguli”, Parohia Hida.
2. Locul II: Desen - Ciul Ioana, Parohia Dobrin.
3. Locul III: Desen – Dominan Diana, Parohia Cehu Silvaniei.
C. Secțiunea multimedia:
1. Locul I: Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” Zalău.
2. Locul II: Parohia Bocșa.
3. Locul III: Parohia Românași.
Câştigătorii Locului I s-au calificat la faza pe episcopie.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaMarșul pentru viață în Episcopia Sălajului

.CONCURSUL CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ ÎN EPISCOPIA SĂLAJULUI

Cu binecuvântarea Preasfiţitului Părinte Episcop Petroniu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj a organizat sâmbătă, 26 martie 2016, începând cu ora 9.00, la Şcoala Gimnazială ”Simion Bărnţiu” Zalău, etapa judeţeană a Concursului naţional interdisciplinar (română- religie), "Cultură şi spiritualitate românească" la care au participat 97 de elevi.

Aflat la a şasea ediţie, acesta se adresează elevilor din clasele V-VIII capabili de performanţă şi are ca scop valorificarea componentei de antropologie culturală din programele disciplinelor limba şi literatura română şi religie.

Conform Regulamentului specific privind organizarea concursului, competiţia s-a desfăşurat pe următoarele două nivele: Natura între cer şi pământ (clasele V-VI) şi Omul între sacru şi profan (clasele VII-VIII). În cele două ore avute la dispoziţie, elevii au demonstrat abilităţile de interpretare a mesajului textului literar cu tematică sacră şi a textului nonliterar despre lume.

La etapa naţională care se va desfăşura în luna mai la Suceava, vor participa primii doi elevi care au obţinut punctajul cel mai mare, la fiecare nivel.

Inspector şcolar,
Prof. Claudia BohaProiectul “Eco Mărţişorul”

Şi în acest an, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, Episcopia Sălajului şi Asociaţia Filantropia Porolissum, a iniţiat la început de primăvară, în perioada 20 februarie - 8 martie 2016, proiectul social educativ “Eco Mărţişorul”. Acest proiect, care se desfăşoară în oraşele din Eparhie are ca obiectiv major strângerea unui fond de burse de care să beneficieze elevii eminenţi care se confruntă cu situaţii de risc social pe fondul imposibilităţii părinţilor de a le asigura resursele financiare necesare.
În anul 2015, 19 elevi ai unor şcoli din Zalău, Şimleu Silvaniei sau Jibou au beneficiat de aceste burse pentru a-şi achita contravaloarea cazării la internatul şcolar, a cantinei, a rechizitelor şcolare sau pentru a-şi cumpăra îmbrăcăminte şi încălţăminte.
Expunerea spre vânzare a mărţişoarelor confecţionate de copiii care au vrut să fie solidari cu colegii lor ce se confruntă cu situaţii de viaţă mai dificile, a oferit posibilitatea achiziţionării unui mărţişor tradiţional, original, lucrat manual, simbol al primăverii dar şi al filantropiei creştine.OLIMPIADA DE RELIGIE ȘI CONCURSUL ÎN LUMINA LUI HRISTOS

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj a organizat sâmbătă, 05.03.2016 la Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, etapa judeţeană a Olimpiadei de religie.
În cadrul acesteia au fost evaluate cunoştinţele religioase dobândite de 130 elevi din clasele VII-XII. Tematica a fost stabilită de către MEN în conformitate cu programa şcolară în vigoare, iar profesorii îndrumători şi elevii au avut posibilitatea de a consulta Bibliografia orientativă recomandată în Anexa Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de religie.
Judeţul Sălaj va fi reprezentat la faza naţională, care se va desfăşura la Timișoara în perioada 18-22 aprilie 2016, de elevii claselor VII-XII, situaţi pe locul I, care au obţinut cel puţin 90 de puncte.
La aceeaşi unitate de învăţământ s-a desfăşurat Ediția a VII-a a Concursului judeţean ”În lumina lui Hristos” la care au participat 100 elevi din clasele V-VI. Acest concurs de cunoştinţe religioase este organizat anual în Episcopia Sălajului datorită faptului că metodologia şi regulamentele în vigoare nu prevăd posibilitatea organizării pentru clasele respective a olimpiadei şcoalare la această disciplină. Organizatorii au avut în vedere atât verificarea nivelului cunoştinţelor, cât şi antrenarea şi familiarizarea elevilor cu evaluările de acest fel. Concurenții au demonstrat cunoașterea învățăturilor de credință referitoare la Sfintele Taine, au analizat mesajul moral religios din minunile și pildele Mântuitorului și au prezentat modul de pregătire a credincioșilor pentru trăirea sărbătorilor creștine.
La Liceul Ortodox “Sfântul Nicolae” Zalău s-a organizat etapa judeţeană a Olimpiadei de religie pentru seminarii şi licee teologice ortodoxe. Primii patru elevi care s-au situat pe locul I la fiecare nivel de clasă, vor participa la etapa naţională care se va desfăşura în perioada 4-7 aprilie 2016 la Piatra Neamț.

Inspector şcolar, prof. Claudia BohaActivitățile social filantropice ale Episcopiei Sălajului în preajma sărbătorii nașterii Domnului

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, în perioada 15-22 decembrie 2015, prin proiectele şi activităţile social filantropice desfăşurate de Episcopia Sălajului în Municipiul Zalău, au fost sprijinite material şi financiar:

• 80 de familii care se confruntă cu situaţii de risc social au primit pachete de alimente necesare pregătirii mesei de Crăciun în valoare de 50 lei fiecare;
• 28 de copii proveniţi din familii ce se confruntă cu cu probleme financiare au primit articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte în valoare de 300 lei fiecare,
• 17 copii de vârstă școlară au primit ajutor financiar în valoare de 500 lei fiecare,
• 5 familii au primit obiecte sanitare sau electrocasnice în valoare de 600 lei fiecare.

Suma totală alocată în cadrul acestor activități sociale organizate de Episcopia Sălajului s-a ridicat la 23.900 lei. La acestea se adaugă activitățile filantropice derulate în fiecare unitate de cult a Episcopiei Sălajului.

La final de an, adresăm mulţumiri tuturor acelora care au fost implicaţi în activităţile social filantropice iniţiate de Episcopia Sălajului pentru a veni în întâmpinarea celor aflaţi în nevoi, lipsuri şi suferinţe. În același timp, adresăm rugămintea de a ne fi alături şi în viitor în demersurile noastre, fie prin susţinerea proiectelor derulate, fie prin aducerea la cunoştinţă a cazurilor sociale grave care aşteaptă ajutorul şi solidaritatea noastră.

De asemenea, reamintim că generozitatea, bunătatea și dragostea se pot manifesta și în cadre neformale. Episcopia Sălajului îndeamnă fiecare membru al comunității ecleziale să își asume în viața cotidiană aceste valori și să le pună în lucrare pentru ajutorarea semenilor și bucuria tuturor.Proiectul social-filantropic „Dar de Crăciun”

Marţi, 22 decembrie a fost finalizat proiectul social-filantropic „Dar de Crăciun”. Proiectul s-a derulat cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu și a avut ca obiectiv sprijinirea unui număr de 48 de copii proveniţi din familii ce se confruntă problemele finaciare și sociale. Prin acest proiect, cei 48 de copii aflaţi în evidenţele Biroului de Asistenţă Socială a Episcopiei Sălajului au primit pachete cu dulciuri şi alimente, iar pentru 28 de copii au fost cumpărate cizmuliţe şi paltonaşe.
Toate aceste daruri au fost împărţite copiilor de tinerii din Centrul de Voluntariat Sfântul Nicolae al Asociaţiei Filantropia Porolissum, care au mai găsit resurse ca în aceeaşi zi, să aducă alinare şi mângăiere prin colind pacienţilor internaţi în Spitalul de Urgenţă din Zalău.
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro