ZI DE MARE SĂRBĂTOARE PENTRU CREDINCIOȘII DIN MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE – COVASNA

Duminică, 4 noiembrie 2018, în Duminica a 22-a după Rusalii, comunitatea ortodoxă română din Municipiul Sfântu Gheorghe s-a bucurat de binecuvântarea lucrărilor de reînnoire a Catedralei Paraclis Episcopal „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și de Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitului Ardealului, de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, de Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului și de Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a îndemnat poporul binecredincios la înmulțirea virtuților care duc sufletele în sânul Părintelui Avraam. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a încurajat comunitatea euharistică la păstrarea identității de credință și de neam.

Festivitatea a fost onorată de Excelența Sa, Domnul George Ivașcu, Ministrul Culturii, de Domnul Sebastian Cucu, Prefectul Județului Covasna și de Domnul Antal Arpad, Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.

La final, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a prezentat istoricul greu încercatei Catedrale. Construită în stil brâncovenesc, piatra de temelie a fost așezată de vrednicul de pomenire, Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului, protopop fiind părintele Aurel Nistor. Odată cu cedarea Ardealului de Nord lucrările au fost întrerupte până în anul 1970, când vrednicul Mitropolit Nicolae Mladin a îndemnat clerul și credincioșii din Mitropolia Ardealului, Crișanei și Maramureșului să contribuie cu suma de 2% din bugetul fiecărei parohii, în felul acesta realizându-se construcția acestui edificiu, sub supravegherea protopopului Pompil Dumbravă. În data de 15 mai 1983 Patriarhul Iustin Moisescu, Mitropolitul Antonie Plămădeală și Episcopii Vicari Roman Ialomițealul și Lucian Făgărășanul au târnosit această Casă a Tatălui în Arcul Intracarpatic. În anul 2015 Catedrala ocrotită de „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a devenit Paraclis Episcopal, fiind începute lucrările de renovare a acoperișului și fațadelor exterioare.

În continuare, Ierarhul locului i-a acordat o Diplomă de apreciere doamnei preotese Ana Dumbravă, cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani.Liturghie Arhierească în Parohia Gârbou

Duminică, 28 octombrie 2018, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Gârbou, Protopopiatul Jibou. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, între care s-a numărat și Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfinția Sa a hirotesit întru iconom pe Părintele paroh Ioan-Mihai Tite, în semn de apreciere a eforturilor și a activității rodnice desfășurate de către acesta în ogorul Domnului. La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh a mulțumit Preasfinției Sale pentru prezență și pentru distincție.

În continuare, Preasfinţitul Părinte Petroniu a sfințit o troiță, care a fost edificată în curtea lăcașului de cult.

Localitatea Gârbou este aşezată în partea de est a județului Sălaj, relieful fiind alcătuit din dealuri cu înălțimea cuprinsă între 400 și 600 m. Existența acestui sat se pierde în negura îndepărtată a vremurilor, mai precis în epoca preromană, ca urmare a descoperirii unui castru roman și a unui spital, care datează tocmai din acea perioadă. Localitatea apare, încă din anul 13, sub denumirea de „Gurbe”, numele provenind de la cuvântul slav „gorb”, care înseamnă „spinare de deal”. În anul 1560 satul purta numele de marele Gârbou românesc, ajungând, ca în anul 1831, să primească denumirea de Gârbou, pe care a păstrat-o până în zilele noastre.

În ceea ce privește viața bisericească din această localitate, amintim faptul că prima mențiune istorică, care face referire la existența unei biserici în acest sat, datează din anul 1738. În anul 1897, ca urmare a creșterii numărului de credincioși, s-a luat hotărârea de a fi edificat un nou lăcaș de cult, în apropierea celuilalt, întrucât biserica veche a devenit neîncăpătoare. Noua construcție a fost finalizată în anul 1906.

Pe locul vechiului lăcaș de cult se păstrează o piatră, probabil cea a Sfintei Mese, iar pe restul terenului a fost ridicată o criptă în care au fost înmormântați membrii familiei preotului Andrei Iovian, păstorul satului din acea vreme.

Astfel, noua biserică a fost construită între anii 1897-1906, în timpul păstoririi preotului Andrei Iovian. Aceasta a fost zidită, în stil bizantin, din piatră, până sus la turn, inițial fiind acoperită cu șindrilă, iar mai târziu cu tablă, după un plan întocmit de constructorul Ioan Șandor, care era și socrul preotului paroh. Acesta a participat activ la ridicarea lăcașului de cult, atât prin muncă, cât și prin sume considerabile de bani, dovedindu-se a fi cel mai activ creștin al satului, tot de către el fiind sculptate și un număr mare de rame pentru tablourile din biserică, iconostasul și alte lucrări de artă. Lăcașul de cult a fost sfințit în anul 1906 de Arhiepiscopul de Alba Iulia și Făgăraș, Victor Mihaly de Apșa. La ridicarea acestei biserici a contribuit un mare număr de credincioși, toți aceștia fiind consemnați într-un act istoric ce se găsește, în prezent, în sfântul lăcaș de cult.

Începând cu anul 2016, Preacucernicul Părinte Ioan-Mihai Tite a fost numit preot al Parohiei Gârbou, sub păstorirea Preacucerniciei Sale derulându-se o serie de lucrări ce vizau înfrumusețarea bisericii și a casei parohiale.


Liturghie Arhierească în Parohia Hereclean

Duminică, 21 octombrie 2018, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Hereclean, Protopopiatul Zalău. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, între care s-a numărat și Preacucernicul Părinte Mihai-Adrian Dobocan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului.

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru preot pe seama Parohiei Bocșița, din Protopopiatul Zalău, pe diaconul Silviu-Claudiu Silaghi.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a hirotesit întru iconom pe Părintele paroh Andrei-Ștefan Urs, în semn de apreciere a eforturilor și a activității rodnice desfășurate de către acesta în ogorul Domnului. La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh a mulțumit Preasfinţitului Părinte Petroniu pentru prezență și pentru distincția acordată.

În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a oficiat o slujbă de binecuvântare la casa parohială, în urma lucrărilor de modernizare efectuate asupra acesteia.

Situat la 10 kilometri de Municipiul Zalău, satul Hereclean a fost atestat documentar, pentru prima dată, în anul 1415, însă mărturiile arheologice arată că vechimea locuirii acestei vetre pătrunde mult mai mult în negurile istoriei. Localitatea Hereclean este cunoscută, în mod special, datorită luptei date la 3 august 1601, de către oștile domnitorului Mihai Viteazul, sub care s-a făcut prima unire a românilor, împotriva lui Sigismund Bathory, luptă ce a avut loc pe dealul Guruslăului, din apropierea satului.

În ceea ce privește viața bisericească din această parohie, amintim faptul că lucrările de ridicare a bisericii actuale a satului au început în anul 1948, însă din cauza instabilității economice din acea perioadă, construirea lăcașului de cult a stagnat, în mai multe rânduri, asfel încât acestea s-au derulat pe parcursul a 19 ani, până în anul 1967. Târnosirea bisericii s-a făcut în același an, în data de 12 noiembrie, de către Preasfințitul Părinte Valerian Zaharia, împreună cu un sobor de 16 preoți, lăcașul de cult primind ca ocrotitor pe Sfântul Nichita Romanul. Clopotele s-au cumpărat în anul 1970 de la București, acestea fiind sfințite de către Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist Arăpașu, pe atunci Episcop al Aradului și administrator interimar al Episcopiei Oradiei.


Conferința preoțească de toamnă în Episcopia Sălajului

Joi, 18 octombrie 2018, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău a avut loc conferința pastoral-misionară semestrială de toamnă, a preoților din Episcopia Sălajului. Potrivit articolului 140 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, conferințele pastoral-misionare se desfășoară de două ori pe an, tematica acestor conferințe fiind unitară în întreaga Patriarhie.

Conferința s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Petroniu și a fost susținută de către Preacucernicul Părinte Vasile-Adrian Danciu, de la Parohia Brebi, Protopopiatul Jibou. Tema tratată de către Preacucernicia Sa a fost în acord cu tematica propusă de Sfântul Sinod privind „Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”, fiind intitulată: „Biserica - factor de promovare a unității de credință și de neam - Anul centenar 2018”.

Prezentarea a fost structurată pe mai multe capitole, după cum urmează: Unitatea Bisericii în fața curentelor filosofice și ideologiilor politice; Aducere aminte; Centenar - România, 100 de ani; Rolul Bisericii Ortodoxe la realizarea unității de credință și de neam. După susținerea prelegerii au avut loc intervenții ale preoților cu privire la această temă.

În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat Preacucernicului Părinte Alexandru Bande, preot paroh al Parohiei Rus, Diploma ,,Sfântul Chiril al Ierusalimului”. Această distincție se acordă în fiecare an preotului coordonator de circumscripție catehetică, cu activitatea cea mai bogată.

Din punct de vedere administrativ, Episcopia Sălajului are în structura sa trei protopopiate, 205 parohii și opt așezăminte monahale, în care slujesc un număr de 243 de preoți și diaconi.Liturghie Arhierească în Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” din Șimleu Silvaniei

Duminică, 14 octombrie 2018, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” din Șimleu Silvaniei. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, între care s-a numărat și Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei.

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Silviu-Claudiu Silaghi, urmând ca acesta să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Bocșița, din Protopopiatul Zalău.

La finalul slujbei, au fost acordate diplome de apreciere membrilor Consiliului Parohial și tuturor celor care s-au implicat în activitățile efectuate la biserica parohiei. După rostirea cuvântului de învățătură de către Preasfinția Sa, Preacucernicul Părinte paroh Ioan Taloș a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu pentru prezență și i-a oferit o icoană.

În continuare, Preasfinția Sa a săvârșit slujba de sfinţire a celor trei clopote ale lăcașului de cult.

Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” a fost înfiinţată în anul 2001, pentru a răspunde nevoilor spirituale ale unui număr de 280 de familii din cartierele Secui şi Horea, din oraşul Şimleu Silvaniei, fiind a treia parohie ortodoxă din acest oraş.

Începând cu cu data de 1 octombrie a anului 2001, Preacucernicul Părinte Ioan Taloş a fost numit preot al acestei parohii.

Între anii 2001-2008, sfintele slujbe au fost oficiate în capela din cimitirul Horea. În anul 2003, Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” a primit din partea familiei Vasile şi Silvia Cosma, sub formă de donaţie, o suprafaţă de teren de 1500 mp pentru construirea noii biserici. Astfel, în data de 26 octombrie 2004, Preasfinţitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu-vicar al Episcopiei Oradiei și Sălajului, a sfinţit piatra de temelie a noului lăcaș de cult, iar în 1 septembrie 2006 au început lucrările de excavaţie, în continuare, turnându-se fundaţia şi placa de la cota zero și ridicându-se zidurile până la cota +4m.

În data de 19 octombrie 2008, Preasfinția Sa a binecuvântat lucrările de amenajare a demisolului noii biserici, din acel moment slujbele religioase desfășurându-se în acest spațiu liturgic.

În prezent, lăcașul de cult este ridicat în roşu, având turlele acoperite cu tablă şi faţadele finisate.


Un succes nedeplin ne cheamă la mai multă speranţă şi lucrare

În urma invalidării referendumului din 6-7 octombrie 2018 pentru redefinirea căsătoriei, Patriarhia Română îndeamnă la unitate spirituală şi la apărarea în continuare a familiei binecuvântate de Dumnezeu.

Cu prilejul referendumului, Biserica Ortodoxă Română şi-a împlinit misiunea ei civică şi morală în spațiul public, unde a afirmat şi apărat identitatea şi valoarea familiei ca instituţie umană creată şi binecuvântată de Dumnezeu. În acest sens, mulţumim celor aproape patru milioane de cetăţeni români care au răspuns pozitiv prin participarea lor la vot.

Atitudinea pe care românii şi-au asumat-o, prin participare la vot sau prin neprezentare la vot, trebuie respectată şi analizată, iar democraţia bazată pe libertatea civică trebuie cultivată mai intens prin informare corectă şi permanentă privind tema dezbătută public.

Deşi referendumul recent nu a fost validat, totuşi acesta ne-a oferit posibilitatea de a cunoaşte gradul de secularizare al societăţii româneşti de astăzi, precum şi principalele poziţionări din societate privind afirmarea şi apărarea valorilor morale bazate pe credinţa în Dumnezeu şi istoria bimilenară a poporului român.

În acest context social, Biserica Ortodoxă Română are datoria de a susţine şi promova în continuare familia binecuvântată de Dumnezeu şi valorile credinţei creştine.

Biroul de Presă al Patriarhiei RomâneTârnosirea bisericii din Parohia Recea

Duminică, 7 octombrie 2018, credincioșii Parohiei Recea au îmbrăcat haine de sărbătoare. În această zi binecuvântată de Dumnezeu, biserica cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” și ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a fost târnosită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și de Preasfințitul Părinte Petroniu, în prezența unui mare număr de credincioși. După sfințirea lăcașului de cult, cei doi Ierarhi au săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de peste 25 de preoți și diaconi, între care s-au numărat și Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacucernicii Părinți consilieri, membrii ai Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei, Preacucernicul Părinte Cătălin Lucaci, protopopul Zalăului și părinții apropiați ai acestei parohii, toți prezenți la invitația Părintelui paroh Mihai Dobocan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului.

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Petroniu a rostit un cuvânt de bun venit adresat Înaltpreasfințitului Părinte Andrei și a felicitat pe Preacucernicul Părinte paroh Mihai Dobocan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului, pentru întreaga activitate desfășurată.

În continuare, domnul Ludovic Breda, primarul Comunei Vârșolț, de care aparține, din punct de vedere administrativ, și satul Recea, i-a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Andrei titlul de cetățean de onoare al localității Recea, după care Înaltpreasfinția Sa i-a dăruit acestuia Ordinul Sfântului Pahomie de la Gledin.

Tot în același cadru festiv, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oferit Preacucernicului Părinte paroh Mihai Dobocan, Crucea Transilvană, cea mai înaltă distincție bisericească a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, pentru bogata activitate administrativ-gospodărească, dar și pastoral misionară. La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh Mihai Dobocan a mulțumit celor doi Ierarhi pentru prezență și le-a dăruit câte o icoană.

De asemenea, au fost împărțite iconițe tuturor celor prezenți la sfânta biserică.

Piatra de temelie a bisericii cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Recea a fost sfințită în anul 2002. Motivul pentru care s-a purces la ridicarea unui nou lăcaș de cult în localitate a fost dat de faptul că vechea biserică era amplasată pe un teren care a devenit instabil, astfel încât lăcașul de cult a început să crape, desprinzându-se, mai apoi, bucăți de tencuială. În aceste condiții, credincioșii nu mai erau în siguranță în vechea biserică. Lucrările la noul lăcaș de cult au fost inițiate și demarate de către parohul de atunci, părintele Miron Pop, până în primăvara anului 2015, când Preacucernicia Sa s-a pensionat.

Începând cu luna mai a anului 2015, Preacucernicul Părinte Mihai Dobocan a fost numit preot al Parohiei Recea, sub păstorirea Preacucerniciei Sale reîncepând lucrările la biserică, după ce, mai multă vreme, acestea stagnaseră din cauza lipsei de fonduri. Astfel, la sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, din anul 2015, s-a slujit, pentru prima dată, în noul lăcaș de cult, slujba fiind săvârșită de Preasfințitul Părinte Petroniu.

Preacucernicul Părinte paroh Mihai Dobocan a primit sfânta taină a preoției în anul 2006, de sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena. În anul 2015, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a acordat Preacucerniciei Sale ordinul Sfinții Împărați Constantin și Elena pentru clerici. În același timp, părintele Mihai este ctitorul bisericii din prima parohie în care a slujit, respectiv Recea Mică, aceasta fiind pusă sub ocrotirea Sfinților Împărați Constantin și Elena.

Între anii 2002-2018, sub păstorirea Preacucernicilor Părinți Miron Pop și Mihai-Adrian Dobocan, ajutați îndeaproape de membrii Consiliului şi Comitetului parohial, dar mai ales prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, s-au realizat următoarele lucrări: în interior lăcașul de cult a fost tencuit, altarul și pronaosul bisericii au fost pictate în tehnica frescă, s-a turnat șapa de beton, pavimentul altarului și soleea din naos au fost placate cu granit, s-a făcut instalația electrică, a fost realizat sistemul de încălzire pe panouri radiante, s-au montat geamurile și ușile de acces, s-au confecționat, din lemn de tei, iconostasul, Sfânta Masă, două suporturi din lemn sculptat pentru icoanele din naos și patru tetrapoade și au fost instalate clopotele în turnul lăcașului de cult. În exterior, biserica a fost tencuită în terasit, acoperișul, turnurile și pridvorul lăcașului de cult au fost acoperite cu tablă Lindab, s-au montat jgheaburile, burlanele și paratrăsnetul, pridvorul bisericii a fost extins, pe fațada lăcașului de cult a fost pictată scena Judecății de Apoi, iar în curtea bisericii a fost edificat un monument al eroilor. De asemenea, lăcașul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.
PASTORALĂ CU PRILEJUL REFERENDUMULUI PENTRU REVIZUIREA CONSTITUȚIEI ROMÂNIEI Zalău, 2018

† Petroniu
Prin harul lui Dumnezeu Episcopul Sălajului

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor
creştini din cuprinsul Episcopiei Sălajului:
Har, pace, ajutor şi milă de la Dumnezeu,
iar de la Noi, arhiereşti binecuvântări!

Iubiţi credincioşi,

Un om înțelept, inspirat de Dumnezeu, a afirmat că: „Un popor valorează atât cât și-a însușit din Evanghelie”.

Întrucât în vremurile în care trăim poruncile lui Dumnezeu sunt desconsiderate de numeroși semeni ai noștri, care încearcă „să-i amăgească, de este cu putinţă, şi pe cei aleşi” (Matei 24,24), am considerat necesar să vă adresez un cuvânt pastoral.

După ce a creat lumea și viețuitoarele din ea, Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră, ca să stăpânească peste peştii mării şi peste păsările cerului şi peste dobitoace şi peste tot pământul şi peste toate vietăţile ce se târăsc pe pământ! Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; bărbat şi femeie i-a făcut. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: «Creşteţi şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi supuneţi-l!»” (Facere 1,26-28).

Conform rânduielii statornicite de Dumnezeu numai un bărbat și o femeie se pot înmulți, aceasta fiind și o poruncă dumnezeiască adresată omului, care trebuie respectată.

După ce, prin împreună lucrarea lui Dumnezeu și a oamenilor, se naște un copil, acesta crește în armonia vieții de familie, îndrumat cu dragoste părintească de mama și de tata, fiind înconjurat, acolo unde este cazul, de frați și surori iubitori.

Când copilul se maturizează și întâlnește persoana pe care o iubește, îi vine rândul să-și întemeieze o familie, de aceea Sfântul Apostol Pavel a scris că „va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va alipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos şi în Biserică” (Efeseni 5,31-32). Din cuvintele Sfântului Pavel înțelegem că nunta este o Sfântă Taină, iar Apostolul neamurilor recunoaște doar ceea ce se săvârșește în Biserică, deci, din punctul lui de vedere, căsătoria civilă nu are nicio valoare în fața lui Dumnezeu.

În aceeași epistolă, Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe cei ce se căsătoresc: „Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre aşa cum şi Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea” (Efeseni 5,25), arătând prin aceasta că iubirea dintre soți trebuie să fie jertfelnică, după modelul Mântuitorului, care S-a jertfit pe cruce pentru a înființa Biserica, trupul Lui tainic.

După ce Dumnezeu îi binecuvintează pe cei doi soți cu copii, Apostolul neamurilor le spune și unora și altora: „Copii, ascultaţi întru Domnul de părinţii voştri, căci aşa este drept. «Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta», aceasta este cea dintâi poruncă, urmată de făgăduinţa: «Ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ». Şi voi, părinţilor, nu-i întărâtaţi pe copiii voştri spre mânie; ci dimpotrivă, creşteţi-i întru învăţătura şi certarea Domnului” (Efeseni 6,1-4).

Din toate aceste pasaje scripturistice vedem cât de valoroasă este familia creștină, care este numită, pe bună dreptate, Biserica cea mică, în sensul că, acolo unde sunt împlinite poruncile lui Dumnezeu, soțul este asemenea unui preot, soția este un altar de jertfă, iar copiii sunt roadele iubirii dintre soți, fiind crescuți în frica lui Dumnezeu.

Sfântul Apostol Iuda Tadeul a scris că „în vremea de pe urmă vor fi batjocoritori trăind după poftele lor nelegiuite” (Iuda 1,18). În zilele noastre aceste cuvinte profetice s-au împlinit, pentru că există unii care trăiesc în dezmăț, dar, cu toate că din punct de vedere moral ei viețuiesc în păcat, legile civile îi protejează.

Întrucât în anumite state cei care păcătuiesc contra firii se pot căsători între ei, în mai multe țări s-a hotărât ca acest lucru să nu fie permis de lege, de aceea, în zilele de 6 și 7 octombrie 2018, în România va avea loc un referendum pentru revizuirea Constituției, care se dorește să prevadă, fără echivoc, faptul că poporul român vrea să păstreze firescul în viața lui de toate zilele.

Prin acest demers nu se urmărește stigmatizarea nimănui, ci se dorește apărarea demnității ființei umane, despre care regele și psalmistul David i s-a adresat în mod admirativ lui Dumnezeu: „Ce este omul că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe el cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat. Pusu-l-ai pe el peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui” (Psalmul 8,4-6).

De asemenea, prin votul nostru de la acest referendum dovedim că nu suntem indiferenți, ci ne preocupă prezentul şi viitorul poporului în care ne-am născut.

Dacă acum o sută de ani înaintașii noștri au luptat din greu pentru ca toate teritoriile locuite de români să se unească într-o singură țară, examenul generației noastre este să păstrăm ceea ce am avut dintotdeauna, și anume: credința, tradițiile și firescul. Este datoria noastră sfântă să apărăm candoarea și puritatea sufletului românesc, pe care să le lăsăm moștenire neprețuită și nepieritoare celor de după noi.

Democrația, pentru care au murit atâția oameni, în special tineri, la Revoluția din decembrie 1989, nu înseamnă să-i impui cuiva ceea ce nu dorește, ci din contră, să-i respecți pe ceilalți și Biserica tocmai aceasta vrea, ca valorile ei perene, revelate de Dumnezeu, care ne caracterizează pe noi, românii, să nu fie desconsiderate și înlocuite cu niște surogate care nu ni se potrivesc.

Omul nu este autonom și independent față de Dumnezeu, de vreme ce a fost creat după chipul Lui. Noi suntem legați ființial de Creatorul nostru, Care ne menține în existență, pentru că „noi în El trăim şi ne mişcăm şi suntem” (Faptele Apostolilor 17,28).

Dumnezeu nu este doar Creatorul și Proniatorul omului, ci în urma păcatului strămoșesc L-a trimis pe Fiul Său în lume, „fiindcă într-atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Că Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să se mântuiască prin El, fiindcă Fiul Omului a venit ca să-l mântuiască pe cel pierdut” (Ioan 3,16-17 și Matei 18,11).

De asemenea, Fiul lui Dumnezeu întrupat va fi și Judecătorul nostru, pentru că „Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului” (Ioan 5,22).

Iubiți fii sufletești,

Ținând cont de faptul că omul a fost creat de Dumnezeu, este menținut în existență de Acesta, a fost mântuit de Fiul lui Dumnezeu întrupat și va fi judecat de El, să avem mereu în minte cuvintele rostite de Domnul Hristos: „Pe cel ce Mă va mărturisi pe Mine în fața oamenilor, îl voi mărturisi și Eu în fața Tatălui Meu Care este în ceruri; dar de cel ce se va lepăda de Mine în fața oamenilor, de acela Mă voi lepăda și Eu în fața Tatălui Meu Care este în ceruri” (Matei 10,32-33). De vreme ce vom răspunde cu toții în fața Fiului lui Dumnezeu pentru toate gândurile, cuvintele și faptele noastre, este datoria noastră sacră să participăm și să votăm la referendumul din 6 și 7 octombrie 2018, pentru ca în Constituţia României să fie precizat faptul că familia este formată prin căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, fiindcă așa a rânduit Dumnezeu și nu altfel.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Al vostru de tot binele doritor
şi către Domnul pururea rugător

†Petroniu
Episcopul Sălajului


Descarcare document
PS Petroniu - Pastorala la Referendum.pdf

Liturghie Arhierească în Parohia Biușa

Duminică, 30 septembrie 2018, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Biușa, Protopopiatul Jibou. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, între care s-a numărat și Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a hirotesit întru iconom stavrofor pe Părintele paroh Vasiliu Gurzou, în semn de apreciere a eforturilor și a activității rodnice desfășurate de către acesta în ogorul Domnului.

După Dumnezeiasca Liturghie, Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, a dat citire Apelului Adunării Naţionale Bisericeşti pentru participarea la Referendum în zilele de 6 și 7 octombrie 2018. În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a citit Pastorala cu privire la Referendumul pentru revizuirea Constituției României.

Satul Biușa este așezat în partea de nord a județului Sălaj, mai precis în partea de sud-vest a Comunei Benesat, la distanța de un kilometru și jumătate față de drumul județean Zalău - Cehu Silvaniei - Jibou.

Despre numele satului Biușa, tradiția populară afirmă că acesta ar fi provenit de la expresia „benedictinii aveau cămara plină de bunătăți”, o altă ipoteză fiind aceea potrivit căreia denumirea localității ar deriva de la numele ungurului Bӧὅs (posibil fondator al satului), aceasta din urmă fiind cea mai plauzibilă dintre cele două supoziții, deoarece autoritățile, de-alungul timpului, denumeau localitățile după numele întemeietorului lor, din anumite interese de ordin social-economic, cum ar fi asigurarea dărilor.

Prima atestare documentară a satului Biușa datează din anul 1387, când acesta este menționat ca localitate maghiară „vilae hungaricalis”, aparținând cetății Cheud din Comitatul Solnoc Dăbâca.

Prima biserică românească datează din jurul anului 1680, aceasta fiind construită din lemn și acoperită cu paie. În anul 1780, lăcașul de cult a fost refăcut cu lemn din biserica veche, primită din Bârsăul de Sus, cu titlul de donație.

Acest lăcaș de cult s-a deteriorat în timp, o parte din lemnul acesteia fiind folosit la acoperișul și bolta noii biserici de zid, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.

Edificarea actualului lăcaș de cult a fost finalizată în toamna anului 1949, acesta având formă de cruce greacă și un turn clopotniță cu doua clopote. Biserica are lungimea de optsprezece metri, lățimea de șase metri și înălțimea de opt metri. Materialele folosite pentru construcție au fost: piatra, cărămida și lemnul. Inițial, lăcașul de cult a fost acoperit cu țiglă, însă în anul 1971 acesta a fost acoperit cu tablă zincată.

Începând cu anul 1994, Preacucernicul Părinte Vasiliu Gurzou a fost numit preot al Parohiei Biușa, sub păstorirea Preacucerniciei Sale derulându-se o serie de lucrări ce vizau înfrumusețarea bisericii și a casei parohiale.


Resfințirea bisericii din localitatea Sălățig

Duminică, 23 septembrie 2018, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Sălățig, filie a Parohiei Bulgari, Protopopiatul Zalău, pentru a binecuvânta lucrările efectuate la lăcașul de cult. După slujba de resfințire, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, între care s-au numărat și Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, consilierul social-filantropic al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Cătălin Lucaci, protopopul Zalăului și Preacucernicul Părinte Cristian Porumb, intendentul Episcopiei Sălajului.

La finalul Dumnezeștii Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotesit întru iconom pe Părintele paroh Emil-Traian Nechita, în semn de apreciere a eforturilor și a activității rodnice desfășurate de către acesta în ogorul Domnului. De asemenea, au mai fost acordate diplome de apreciere membrilor Consiliului Parohial și tuturor celor care s-au implicat în activitățile de finalizare a lucrărilor efectuate la această biserică. La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh a mulțumit Preasfinției Sale pentru prezență și pentru distincție.

Localitatea Sălățig a fost atestată documentar, pentru prima dată, în secolul al XIV-lea, mai exact în anul 1329. Potrivit tradiției locale, pe vremuri, în apropierea locului unde astăzi se află lacul de acumulare de pe valea Şandrei exista un sat, cu numele Şandra. Fiind atacaţi de tătari, localnicii s-au refugiat în pădurile din apropiere, despărţindu-se în două tabere. Ca urmare a acestui fapt, fiind nevoiţi să vieţuiască în pădure, fiecare dintre cele două grupuri de fugari au format câte o nouă localitate, respectiv Sălăţig și Mineu.

Actuala biserică a satului, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a luat ființă începând cu anul 1949, când a fost sfințită piatra de temelie, lucrările extinzându-se pe parcursul mai multor ani, datorită numărului mic de credincioși din această localitate.

După venirea vrednicului preot Emil-Traian Nechita în acest sat, respectiv în anul 2011, ajutat îndeaproape de membrii Consiliului şi Comitetului parohial, dar mai ales prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, s-au realizat următoarele lucrări: în interior lăcașul de cult a fost pictat în tehnica tempera, iconostasul a fost restaurat și împodobit cu icoane noi, s-au montat geamurile, ușile de acces, candelabrele și aplicele, pardoseala a fost vopsită și acoperită cu mochetă, băncile au fost recondiționate și vopsite, în pronaosul bisericii a fost amenajată o cameră pentru spovedanie, pridvorul lăcașului de cult a fost placat cu gresie, iar stâlpii de susținere ai acestuia au fost îmbrăcați în faianță. În exterior, soclul bisericii a fost recondiționat și vopsit cu vopsea lavabilă, terasa de la intrarea în lăcașul de cult a fost pavată cu piatră decorativă, s-a vopsit gardul de împrejmuire al bisericii și au fost amenajate două clădiri anexe. De asemenea, lăcașul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro