Cărţi publicate

Cărţi publicate:

1. Opera exegetică a Sfântului Maxim Mărturisitorul, Editura Academos, Târgu-Mureş, 1998, 160 pagini.

2. Virtuţile la Părinţii Filocalici, Editura Universităţii din Oradea, 2001, 329 pagini.

3. Icoana ortodoxă, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, 2002, 259 pagini.

4. Calea mântuirii, Editura Episcop Nicolae Popovici, Oradea, 2003, 278 pagini.

5. Cuvintele Domnului, Editura Episcop Nicolae Popovici, Oradea, 2004, 313 pagini.

6. Aleşii lui Dumnezeu, Editura Episcop Nicolae Popovici, Oradea, 2005, 245 pagini.

7. Merinde pentru suflet, Editura Episcop Nicolae Popovici, Oradea, 2006, 337 pagini.

8. Nestemate din comoara credinţei, Editura Episcop Nicolae Popovici, Oradea, 2007, 301 pagini.

9. Cuvintele Apostolilor, Editura Episcop Nicolae Popovici, Oradea, 2008, 281 pagini.

10. Episcopia Sălajului - începuturi, Editura Episcopiei Sălajului „Credință și viață în Hristos”, Zalău, 2014, 347 pagini.

11. Cuvintele vieții, Editura Episcopiei Sălajului „Credință și viață în Hristos”, Zalău, 2014, 259 pagini. Cartea a fost premiată la „Gala Culturii Sălăjene” din Zalău, la 21 februarie 2015.

12. Literatura patrologică românească în secolul XX, Editura Episcopiei Sălajului „Credință și viață în Hristos”, Zalău, 2015, trei volume. Volumul I, 324 pagini, volumul II, 332 pagini, volumul III, 384 pagini.

13. „Împărăția Mea nu este din lumea aceasta”, Editura Episcopiei Sălajului „Credință și viață în Hristos”, Zalău, 2016, două volume. Volumul I, 324 pagini, volumul II, 408 pagini.

14. „Tinere, dă-Mi inima ta”, Editura Episcopiei Sălajului „Credință și viață în Hristos”, Zalău, 2017, 533 pagini.

15. „Casnicii lui Dumnezeu”, Editura Episcopiei Sălajului „Credință și viață în Hristos”, Zalău, 2017, 404 pagini.

16. „Episcopia Sălajului: primele pastorale”, Editura Episcopiei Sălajului „Credință și viață în Hristos”, Zalău, 2017, 300 pagini.

În anul 2003, a elaborat Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei.Studii și articole publicate înainte de întronizarea ca Episcop al Sălajului

1. Vino, Sfinte Duh, în cotidianul mureşean „Cuvântul liber”, din 25. 04. 1991, p. 2.

2. De la Eden la Paradis, în revista „Logos” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, nr. 1, 1991. p. 11.

3. India: a propovădui este dumnezeiește (India: Sharing is divine), în revista americană „Orthodox Christian Mission Center”, numărul 2, 1994, p. 11.

4. Misterul morţii, în „Credinţa Ortodoxă”, Revista Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, nr. 2, 1999, pp. 201-207.

5. Incursiune în absolut, articol publicat în „Legea Românească”, Revistă de cultură religioasă a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, numărul 3, 1999, pp. 6-7.

6. Suferinţa - cruce pe calea mântuirii, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 4, 1999, pp. 5-6.

7. Crearea omului la Sfinţii Părinţi, în revista „Credinţa Ortodoxă”, nr. 1, 2000, pp. 86-104.

8. Sfinţii Îngeri, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 1, 2000, pp. 17-18.

9. Întruparea Cuvântului, plan veşnic al lui Dumnezeu, în revista „Credinţa Ortodoxă”, nr. 2, 2000, pp. 89-99.

10. Rătăcirile acestui veac, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 2, 2000, pp. 5-6.

11. Odihna lui Dumnezeu, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 3, 2000, pp. 4-5.

12. Întruparea Fiului lui Dumnezeu şi mântuirea omului, publicat în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, numărul 4, 2000, pp. 4-6.

13. Acatistul Învierii Domnului, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 1, 2001, pp. 5-6.

14. Profesia, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 2, 2001, pp. 4-5.

15. Iubirea lui Dumnezeu faţă de om, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 3, 2001, pp. 4-5.

16. Întoarcere spre trecut, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 3, 2001, p. 13.

17. Icoana naşterii Domnului, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 4, 2001, pp. 4-7.

18. Criza României de astăzi este materială sau spirituală?, în „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 4, 2001, pp. 11-13.

19. Geniul cel bun, în volumul „Grai maramureşean şi mărturie ortodoxă”, Volum omagial dedicat Preasfinţitului Părinte Episcop Justinian Chira al Maramureşului şi Sătmarului la împlinirea vârstei de 80 de ani, Editura Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 2001, pp. 33-35.

20. Anii omului, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 1, 2002, pp. 6-7.

21. Moment aniversar la Oradea: 200 de ani de la naşterea lui Emanuil Gojdu, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, numărul 1, 2002, p. 51.

22. Icoanele Învierii Domnului, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 2, 2002, pp. 5-6.

23. Iubirea lui Dumnezeu, suport al întregii existenţe, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 3, 2002, p. 5.

24. Împărăţia cerurilor, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 4, 2002, pp. 13-14.

25. Învierea Domnului Hristos, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 1, 2003, pp. 5-6.

26. Păcatul clevetirii, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 1, 2003, pp. 8-10.

27. Frecventarea bisericii, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 2, 2003, pp. 5-6.

28. Sfântul Munte Athos, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 3, 2003, pp. 4-6.

29. Iisus Hristos, Dumnezeu şi om într-un ipostas, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 4, 2003, pp. 5-7.

30. Părintele Dumitru Stăniloae şi Filocalia, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 4, 2003, pp. 46-47.

31. Samarinenii, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 1, 2004, pp. 5-6.

32. Credinţa, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 2, 2004, pp. 5-6.

33. Începuturile vieţii creştine la „gurile Dunării”, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 2, 2004, pp. 28-29.

34. Pentru o „biografie dogmatică” a consumismului, în volumul „Spiritualitate şi consumism în Europa unită”, Editura Reîntregirea, Alba Iulia 2004, pp. 268-290.

35. Puterile îngereşti şi Sfânta Liturghie, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 3, 2004, pp. 4-5.

36. Sfântul Ştefan al românilor, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 3, 2004, pp. 16-19.

37. Istoria naşterii Domnului Hristos, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 4, 2004, pp. 5-6.

38. Icoana, caracteristică a spiritualităţii ortodoxe, în volumul „Biserica în misiune; Patriarhia Română la ceas aniversar”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2005, pp. 264-277.

39. Praznicul Buneivestiri, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 1, 2005, pp. 6-7.

40. Luca şi Cleopa pe drumul Emausului, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 2, 2005, pp. 5-6.

41. Sfânta Cruce, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 3, 2005, pp. 5-7.

42. Mila, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 4, 2005, pp. 6-8.

43. Păcatul, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 1, 2006, pp. 15-16.

44. Urcuşul duhovnicesc, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 2, 2006, pp. 6-7.

45. Sfinţii şi animalele, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 3, 2006, pp. 43-46.

46. Moştenirea duhovnicească a Ţărilor Balcanice şi rolul Bisericilor din Balcani în Europa Unită, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 4, 2006, pp. 5-7.

47. Preafericitul Hristodoulos - un model de slujire, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 1, 2008, pp. 48-49.

48. Preasfinţitul Părinte Vasile, omul lui Dumnezeu, în volumul „Un neobosit slujitor al Bisericii”, dedicat Preasfinţitului Părinte Vasile Someşanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului la împlinirea vârstei de 60 de ani, Editura Renaşterea, Cluj Napoca, 2008, pp. 15-16.Studii şi articole publicate după întronizarea ca Episcop al Sălajului

49. Cuvânt la lucrările Adunării Extraordinare a Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, în revista „Credinţă şi viaţă în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2009, pp. 48-51.

50. Cuvânt la constituirea Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului, în volumul „Credinţă şi viaţă în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2009, pp. 65-67.

51. Omilie la alegerea ca episcop al Sălajului, în volumul „Credinţă şi viaţă în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2009, pp. 70-71.

52. Cuvânt la întronizarea ca episcop al Sălajului, în volumul „Credinţă şi viaţă în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2009, pp. 84-87.

53. Pastorală la Învierea Domnului 2008, în volumul „Credinţă şi viaţă în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2009, 249-253.

54. Pastorală la Naşterea Domnului 2008, în volumul „Credinţă şi viaţă în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2009, pp. 254-259.

55. Pastorală la Învierea Domnului 2009, în volumul „Credinţă şi viaţă în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2010, pp. 165-170.

56. Pastorală la începutul postului Crăciunului 2009, în volumul „Credinţă şi viaţă în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2010, pp. 171-176.

57. Pastorală la Naşterea Domnului 2009, în volumul „Credinţă şi viaţă în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2010, pp. 229-233.

58. Cuvânt la aniversarea a doi ani de la înfiinţarea Episcopiei Sălajului, în volumul „Credinţă şi viaţă în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2010, pp. 183-189.

59. Pastorală la Învierea Domnului 2010, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2011, pp. 229-233.

60. Pastorală la Nașterea Domnului 2010, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2011, pp. 235-240.

61. Pastorală la Învierea Domnului 2011, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012, pp. 217-221.

62. Înaltpreasfinţitul Părinte Justinian nonagenar, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012, pp. 223-224.

63. Biserica Ortodoxă Română: istorie și actualitate, realizări și provocări, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012, pp. 225-231.

64. Relația lui Dumnezeu cu lumea, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012, pp. 233-241.

65. Maica Domnului - ocrotitoarea Zalăului, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012, pp. 243-248.

66. De la Eden la paradis: traseul spiritual al omului, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012, pp. 249-256.

67. Criza spirituală cauză a crizei economice, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012, pp. 257-258.

68. Pastorală la Nașterea Domnului 2011, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012, pp. 259-265.

69. Pilda fiului risipitor, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 215-219.

70. Apropiere și colaborare între culte pe tărâm practic, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 221-223.

71. Joia patimilor: răutatea zilei, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 225-232.

72. Vinerea patimilor: biruit-au necredincioșii, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 233-242.

73. Pastorală la Învierea Domnului 2012, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 243-248.

74. Împreună cu Hristos în această viață și în veșnicie, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 249-255.

75. Reprezentanți de seamă ai Bisericii Ortodoxe Române - corifei ai culturii, publicat în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 257-268.

76. Harul Sfântului Duh, începătorul desăvârșirii, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 269-275.

77. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 277-282.

78. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 283-290.

79. Moment festiv la Zalău: cinci ani de la înființarea Episcopiei Sălajului, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 291-296.

80. Crucea silită, articol publicat în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 297-299.

81. Pastorală la Nașterea Domnului 2012, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 301-305.

82. Mânca-v-ar raiul, articol publicat în volumul „Părintele Cleopa Ilie - luminător de suflete pe calea mântuirii”, Editura Basilica, București, 2013, pp. 74-77.

83. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, omul lui Dumnezeu, în volumul „Părintele Mitropolit Andrei: Dialogul vremii cu memoria”, Editura GEDO, Cluj Napoca, 2014, pp. 10-11.

84. Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 37-42.

85. Mare ești Doamne și minunate sunt lucrurile Tale, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 89-98.

86. Mireasa lui Hristos, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 139-149.

87. Pilda talanților, cuvântare publicată în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 373-377.

88. Te Deum laudamus, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 379-383.

89. Pastorală la Învierea Domnului 2013, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 385-390.

90. Luca și Cleopa pe drumul Emausului, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 391-398.

91. Omul ca și chip al lui Dumnezeu, bază a dialogului ecumenic, articol publicat în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 399-402.

92. Realizarea solidarității în mediul spiritual și fizic: obstacole și provocări, o perspectivă ortodoxă, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 403-407.

93. Înălțarea Domnului cu trupul la cer, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, 409-414.

94. Slujire și comuniune: cinci ani de activitate a Episcopiei Sălajului, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 415-417.

95. Adormirea Maicii Domnului, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 419-436.

96. De la teocrație la demo(no)crație, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 437-452.

97. Săptămâna la creștini, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 453-458.

98. Personalități de excepție, cârmuitori ai poporului român, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 459-467.

99. Pastorală la Nașterea Domnului 2013, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 469-474.

100. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic la ceas aniversar, în volumul „Calinic Arhiepiscopul, un ierarh misionar, harnic și cărturar”, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, Curtea de Argeș, 2014, pp. 210-213.

101. Timpul și însemnătatea lui, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2015, pp. 231-236.

102. Pastorală la Învierea Domnului 2014, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2015, pp. 237-242.

103. Moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2015, pp. 243-250.

104. Sfântul Apostol Toma, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2015, pp. 251-270.

105. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2015, pp. 271-282.

106. Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2015, pp. 283-291.

107. Pilda samarineanului milostiv, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2015, pp. 293-302.

108. Pastorală la Nașterea Domnului 2014, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2015, pp. 303-307.

109. Pastorală la Învierea Domnului 2015, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2016, pp. 241-246.

110. Mănăstirea Ortodoxă, vatră a spiritualității și misiunii creștine, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2016, pp. 247-266.

111. Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul și Judecătorul lumii, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2016, pp. 267-274.

112. Cele șapte minuni ale lumii antice, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2016, pp. 275-284.

113. Sumerienii, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2016, pp. 285-290.

114. Pastorală la Nașterea Domnului 2015, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2016, pp. 291-295.

115. Sfântul Cuvios Ioan Damaschin, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2017, pp. 235-245.

116. Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2017, pp. 247-276.

117. Sfântul Cuvios Serafim de Sarov, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2017, pp. 277-292.

118. „Nu judecați ca să nu fiți judecați”, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2017, pp. 293-298.

119. Adevărata bogăție, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2017, pp. 299-305.

120. Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, în volumul „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2017, pp. 307-311.

121. Pastorală la Învierea Domnului 2016, în vol. „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2017, pp. 313-318.

122. Pastorală la Nașterea Domnului 2016, în vol. „Credință și viață în Hristos - Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2017, pp. 319-323.
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro