Proiectulul catehetic „NOI UMBLĂM A COLINDA”, la a IV-a ediție

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială și a Preacucernicului Părinte Radu Barbor, coordonator pentru catehizare al Circumscripţiei catehetice Cehu Silvaniei, duminică 8 decembrie 2019, la biserica din Parohia Nadiș, s-a finalizat a patra ediție a proiectului „NOI UMBLĂM A COLINDA”.
Proiectul s-a derulat pe parcursul lunilor noiembrie-decembrie 2019, având ca scop păstrarea şi transmiterea tradiţiilor creştine strămoşeşti prin colinde, dar și cunoaşterea evenimentelor legate de Praznicul Naşterii Domnului Iisus Hristos.
După oficierea slujbei de Te-deum săvârșită de către preoții implicați în proiect, părintele inspector Silviu Boha a transmis binecuvântarea Preasfințitului Petroniu pentru acest eveniment și a făcut prezentarea succintă a proiectului, apoi cei 130 copii au prezentat în fața unei biserici pline un frumos concert de colinde, prezentat de către părintele Radu Barbor, coordonatorul Circumscripţiei catehetice Cehu Silvaniei.
Au colindat copiii de la grupele de cateheză din parohiile: Cehu Silvaniei - preot Barbor Radu; Crișeni – preot Boha Silviu; Gârcei - preot Vlaicu Andrei; Mineu - preot Ardelean Florin; Motiș - preot Druță Gheorghe și Uilecan Răzvan; Bulgari - preot Nechita Emil; Dobrin - preot Gaga Ioan, iar în încheierea programului copiii din parohia Nadiș - preot Mihăilă Alexandru și Ionuț Fălăuș .
La final Preacucernicul Părinte Silviu Boha, a felicitat pe preoții, profesorii și copii implicați în proiect și a accentuat faptul că Episopia Sălajului este preocupată permanent de educația tinerilor și copiilor. Părintele paroh al Parohiei Nadiș, preotul Alexandru Mihăilă a mulțumit tuturor pentru momentele deosebite trăite împreună și a răsplătit cu daruri pe toți copiii implicați în proiect.

Coordonator al Circumscripției catehetice Cehu Silvaniei,
Pr. Radu Barbor



Copii de la CSEI „Speranţa” Zalău, premiați la Festivalul Internaţional „Naşterea Domnului - Dar de Crăciun” Oradea

O zi de neuitat, 05.12.2019, petrecută la Festivalul Internaţional „Naşterea Domnului - Dar de Crăciun”, organizat de CSEI ,,Orizont" Oradea. Festivalul are o tradiţie de 11 ani, aflându-se în anul 2019 la a XII-a ediţie. Ca în fiecare an şi de această dată este organizat în luna decembrie, iar scopul acestuia este de a aduce împreună copii din şcoli speciale, dar şi copii cu CES integraţi în şcolile de masă, pentru a sărbători minunea Naşterii Domnului Iisus Hristos prin scenete, dansuri, colinde dedicate Lui.
Elevii noştri speciali de la Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă „Speranţa” Zalău, coordonaţi de Dir. Prof. Pop Cristina-Florina, Prof. Zaha Camelia şi Prof. Ciocmărean Ioan au debutat pe scenă cu momentul artistic „Lasă-mă găzduţă-n şură!”. Juriul de specialitate le-a acordat PREMIUL I. Rezultatul obţinut a adus multă bucurie atât copiilor, cât şi cadrelor didactice coordonatoare!
Activitatea a fost încununată cu vizitarea Târgului de Crăciun unde elevii participanţi s-au bucurat de frumuseţea acestuia și de întâlnirea cu Sfântul Nicolae care le-a adus daruri frumoase ca răsplată pentru rezultatul minunat obţinut.
Mulţumim organizatorilor pentru această oportunitate şi tuturor care au fost alături de noi!

PROF. CIOCMĂREAN IOAN



CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE RELIGIE DIN EPISCOPIA SĂLAJULUI

Joi, 28 noiembrie 2019, s-a desfăşurat Cercul pedagogic pentru disciplina Religie cu tema ”Rolul școlii în păstrarea și provovarea tredițiilor satului românesc”.

Activitățile au fost susținute de către doamna profesoară Ember Monica- Școala Gimnazială Nr.1 Valcău de Jos și doamna profesoară Rus Doina- Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei. Grupul de elevi ”Flori de tradiții” a Școlii Gimnaziale Nr.1 Valcău de Jos, purtând costume populare autentice, au demonstrat prețuirea față de obiceiurile și tradițiile în care s-au născut prin prezentarea unei șezători. Referatul prezentat în continuare a surprins rolul profesorului de religie în comunitate și prin prisma îndrumării elevilor spre cunoașterea elementelor definitorii ale identității neamului românesc.

S-au realizat aprecieri pe marginea activităţilor propuse şi s-au făcut precizări referitoare la implicarea în activitatea de cateheză parohială, participarea la cursul de formare din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”, activitatea de perfecționare a cadrelor didactice, concursurile disciplinei și la revista profesorilor de religie ”Din suflet, pentru suflet”, au fost evidențiate parteneriatele locale și județene precum și implicarea profesorilor de religie în acțiuni de parteneriat cu comunitatea religioasă locală sau ju¬dețeană.


Inspector școlar,
Prof. Claudia Boha



Proiectul educaţional “Aproape de semenii noştri”

În perioada lunilor noiembrie 2019 – aprilie 2020, se derulează proiectul de parteneriat “Aproape de semenii noştri”.
Proiectul are ca parteneri Episcopia Sălajului, Inspectoratul Școlar Județean, Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” Zalău, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Speranţa”Zalău, Şcoala Gimnazială „Vasile Breban” Crișeni și Parohia “Sfânta Vinere” din Zalău.
Cu prilejul prăznuirii Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril, sărbătoarea închinată îngerilor s-a desfăşurat activitatea“Copil ca MINE eşti şi TU” din cadrul proiectului educaţional judeţean “Aproape de semenii noştri”.
Această activitate s-a derulat la Catedrala Episcopală “Înălţarea Domnului”din Zalău şi a fost marcată prin realizarea unui atelier de abilitare manuală, confecţionând îngeraşi, împreună cu elevii clasei a IV a C de la Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” Zalău, îndrumaţi fiind de d-na înv. Holhoş Maria şi d-na prof. Şulumete Anca şi elevii de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Speranţa”Zalău, coordonaţi de d-nul prof. Ciocmărean Ioan. La activitate au participat şi copiii implicaţi în programul catehetic “Hristos împărtăşit copiilor” de la Catedrala “Sfânta Vinere”.
Cu această ocazie Pr. paroh Ioan Ghiurco le-a vorbit elevilor despre rolul şi importanţa îngerilor în viaţa fiecărui om, despre dragostea şi ajutorul pe care îngerul păzitor îl oferă tuturor celor care îi cheamă în ajutor, precum şi despre istoria construirii Catedralei „Sfânta Vinere” care a fost posibilă tot prin ajutor divin.
La sfârşitul activităţii toţi elevii au rostit rugăciuni de mulţumire, apoi au fost răsplătiţi cu iconiţe, anafură şi bomboane.
Proiectul are ca şi scop sprijinirea şi integrarea copilului cu dizabilităţi în viaţa Bisericii şi în societate, indiferent de mediul în care trăieşte, deoarece toţi oamenii sunt creaţi după „chipul lui Dumnezeu”.
Prin activităţile proiectului, ne propunem să oferim exemple şi alternative comportamentale pozitive pentru elevii beneficiari şi un schimb de bune practici alături de partenerii implicaţi.

Prof. Şulumete Ioana-Anca



ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PREMATURITĂȚII MARCATĂ ÎN PAROHIA FILDU DE MIJLOC

Joi, 14 noiembrie 2019, în Parohia Fildu de Mijloc, din Episcopia Sălajului, a fost marcată Ziua Internațională a Prematurității printr-o serie de manifestări liturgice și cultural-educative coordonate de pr. paroh Claudiu Ionuț Boia, în colaborare cu Asociația Social-Culturală Anastasis din localitate. Activitățile au fost desfășurate în biserica din localitate cu hramul „Sfânta Treime”, începând cu slujba Vecerniei, continuând cu rugăciuni pentru sufletele pruncilor născuți mai înainte de vreme și care nu au supraviețuit, dar și pentru aceia care cu ajutorul lui Dumnezeu au reușit să treacă peste greutățile stării de prematur.

Copiii de la școala Gimnazială nr. 1 din localitate, coordonați de doamna învățător Carmen Boia, au susținut un scurt program artistic, marcând bucuria copilăriei și a perioadei postului Nașterii Domnului. În finalul serii, credincioșii și copiii au înălțat lampioane zburătoare ca simbol al sufletelor copilașilor nevinovați care din diverse motive nu au avut șansa să se bucure de viața pământească, dar care își găsesc liniștea în dragostea cea cerească a lui Hristos.



Campanie de donare de sânge - „Dar pentru salvarea unei vieți!”

În așteptarea Postului Nașterii Domnului, Episcopia Sălajului a inițiat în parteneriat cu Centrul de transfuzie sanguină din Zalău un proiect de conștientizare și implicare a credincioșilor în donarea de sânge, dat fiind faptul că, pe de o parte, la nivel național, numărul donatorilor este cu mult mai mic decât solicitările venite din partea spitatelor, iar pe de altă parte, acest gest este expresia unei iubiri autentice, prin care, oferi aproapelui sângele tău, conștient fiind că, în multe cazuri de boală și accidente cei suferinzi nu au o altă alternativă decât acest ajutor, venit din partea semenilor. Oferind exemplul lor, preoții din Protopopiatul Șimleu Silvaniei au participat la acțiunea de donare de sânge desfășurată în data de 11 noiembrie de echipa mobilă a Centrului de transfuzie sanguină ce a avut loc la sediul Protopopiatului Ortodox din Șimleu Silvaniei.

De asemenea, preoții din Protopopiatul Zalău și-au oferit dragostea și sângele pentru aproapele lor, mobilizându-se pentru ca miercuri, 13 noiembrie, la Centrul de transfuzie sanguină din Zalău să doneze și ei, în speranța că gestul lor va fi apreciat și urmat de cât mai mulți dintre cei care se pregătesc să aștepte sărbătoarea Nașterii Domnului.

Pr. Claudiu Nechita
Consilier social-filantropic



CONSFĂTUIREA JUDEȚEANĂ A PROFESORILOR DE RELIGIE DIN EPISCOPIA SĂLAJULUI

Consfătuirea profesorilor de religie din judeţul Sălaj s-a desfășurat miercuri, 25 septembrie 2019 în sala multimedia a Liceului Ortodox ”Sf. Nicolae” Zalău. Scopul întâlnirii a fost analiza activităţilor educaţionale şi de formare religioasă a elevilor din anul şcolar ce s-a încheiat şi prezentarea proiectelor didactice şi misionare pentru noul an.
Părintele consilier cultural Mihai Dobocan a transmis binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu ș a accentuat importanța colaborării între profesorii de religie și preoții parohi, în activitățile catehetice.
Inspectorul școlar pentru disciplina religie a prezentat Diagnoza procesului educațional în anul şcolar 2018-2019 și a expus activităţile reprezentative ale profesorilor de religie din judeţ: premiile obţinute la Olimpiada de religie şi la alte concursuri naţionale sau județene (Concursul Naţional ”Cultură și spiritualitate românească”, Concursul Naţional „Biserica, locaş de închinare”, Concursul judeţean “Icoana unui suflet de copil”), proiectele derulate în parteneriat cu Episcopia Sălajului şi alte instituţii (Strategia Națională de Acțiune Comunitară- proiect naţional, Biserica, tinerii şi colindele, Marșul pentru viață, Pot mai mult pentru Cezara, Profesorul anului, Revista „Din suflet, pentru suflet”, Revista Concursului național ”Biserica, locaș de închinare”, Festivalul județean ”Lăudați pe Domnul”).
Propunerile aflate pe ordinea de zi s-au referit la direcţiile de acţiune pentru noul an şcolar, la asigurarea aplicării corecte a noilor programe şcolare de gimnaziu pentru religie la clasa a VII-a, structura portofoliului profesorului de religie, stabilirea locației și Cercurilor pedagogice, alegerea membrilor Consiliului consultativ, stabilirea grupelor de cateheză în care se vorimplica profesorii de religie. De asemenea, au fost prezentate cursurile de formare la care profesorii de religie vor avea posibilitatea să participe.

Inspector școlar,
Prof. Claudia Boha



CONGRESUL NAŢIONAL „HRISTOS ÎMPĂRTĂŞIT COPIILOR”, EDIȚIA A XII-A

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în perioada 16-19 septembrie 2019 la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman, a avut loc Congresul Naţional „Hristos împărtăşit copiilor”, ediția a XII-a.

La Congres au participat reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale, ai Fundaţiei World Vision România, inspectorii de la eparhiile din ţară şi din străinătate care răspund de lucrarea catehetică, precum şi inspectorii școlari pentru religie.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, la congres a fost prezent preacucernicul părinte Silviu Boha, inspectorul pentru catehizare parohială, care a prezentat activitatea catehetică a Episcopiei Sălajului pe anul 2018-2019. De asemenea din partea Inspectoratului Şcolar Județean Sălaj a fost prezentă doamna inspector școlar prof. Claudia Boha.

Au fost prezenți pr. dr. Constantin Naclad, inspector patriarhal, coordonatorul proiectului „Hristos împărtăşit copiilor”, pr. conf. dr. Nicuşor Beldiman, consilier patriarchal, coordonator al Sectorului teologic-educaţional, pr. Florin Marica, consilier patriarhal, proiectul „Alege școala!”, Romeo Moşoiu, consilier al ministrului educaţiei naţionale, conf. dr. Vasile Timiş inspector general la Ministerul Educaţiei Naţionale, Mihaela Loredana Nabăr, director executiv al fundației World Vision România şi pr. Mihai Pavel, director regional în cadrul Fundaţiei World Vision România pentru Europa de Răsărit şi Orientul Apropiat.

În cadrul lucrărilor, invitaţii au vorbit despre importanţa educaţiei religioase a copiilor şi a tinerilor în formarea caracterelor acestora, dar şi despre modalități de a cunoaște mai bine situația specifică de la nivelul comunităților locale pentru ca proiectele pe care Biserica le dezvoltă în parteneriat cu școala și familia să răspundă mai bine nevoilor copiilor.

S-a realizat o analiză a modului în care se desfăşoară educaţia religioasă, atât în cadrul unităţilor de învăţământ, prin predarea disciplinei religie, cât şi în Biserică, prin orele de cateheză, dar și aspecte practice privind școala și pregatirea pentru viață a tinerilor, provocări și soluții referitoare la identitatea spirituală între tradiție și secularism și identificarea misiunii Bisericii la provocările modernității.

Tot acum au fost prezentate propuneri de activități privind anul omagial 2020, dedicat pastoratiei părinților și copiilor și anul comemorativ al filantropilor ortodocși români (calendar, propuneri, strategii), și s-au stabilit liniile directoare pentru organizarea concursului național catehetic dedicat anului 2020.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu Boha



Tineri sălăjeni participanți la ITO Craiova 2019

În perioada 5-8 septembrie 2019, peste 4000 de tineri din întreaga lume s-au adunat la Craiova, la cea de a șasea ediție a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși, ITO 2019 sub deviza: Cu toții suntem un Potir! „Credință. Nădejde. Dragoste”.

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, din Episcopia Sălajului au participat 40 de tineri. Aceștia au fost însoțiți de către Preacucernicul Părinte Silviu Boha, Inspector pentru catehizare parohială, Preacucernicul Părinte Daniel Blaj, coordonatorul Circumscripției catehetice Valea Agrijului, Preacucernicul Părinte Andrei Urs, coordonatorul Circumscripției catehetice Valea Zalăului și Preacucernicul Părinte Cristian Urs de la Parohia Fildu de Sus.

Festivitatea de deschidere a avut loc în prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit cuvântul „Tinerii sunt binecuvântare și bucurie pentru popor”, a Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a unor ierarhi din țară și din străinătate și a unor oficialități centrale și locale. Delegațiile tinerilor au fost prezentate de Aurelian Temișan și Manuela Hărăbor.

Cea de-a doua zi a ITO 2019, vineri, 6 septembrie, a debutat cu ac¬ti¬vităţile pe grupuri desfășurate în școlile partenere, apoi la Sala Polivalentă din Craiova a avut loc conferința „Pelerini într-o lume atee”, susținută de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei. După conferință, tinerii și delegațiile au participat la procesiunea „Credinţă, Nădejde, Dragoste”, urmată de un concert de muzică populară susţinut de Ansamblul „Maria Tănase”și formația „Directia 5”, în Piaţa „Mihai Viteazul” din centrul orașului.

Ziua de sâmbătă a început cu rugăciunea de dimineață apoi a urmat vizitarea oraşului. Ziua s-a încheiat cu un program artistic de muzică uşoară, sus¬ţinut de către Paula Seling.

ITO 2019 s-a încheiat duminică, 8 septembrie, la Mănăstirea Maglavit, unde a avut loc şi sfinţirea bisericii cu hramurile „Naşterea Maicii Domnului” şi „Izvorul Tămăduirii”. Aici, după Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, tinerii din Arhiepiscopia Craiovei au predat torţa ITO către tinerii din Arhiepiscopia Timişoarei, gazdă pentru cea de-a 7-a ediţie a evenimentului, în anul 2020.

Întâlnirea a reprezentat un eveniment spiritual major şi un schimb de experiență important pentru dezvoltarea ulterioară a activităților cu tinerii.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu Boha



Proiectul „La mişcare după... peştişorul de aur”

Pentru a oferi copiilor o alternativă de petrecere a timpului liber, Parohia Chieşd, din Protopopiatul Șimleul Silvaniei, păstorită de preotul Sabou Iulian, în colaborare cu Consiliul Județean Sălaj a desfășurat proiectul „La mişcare după... peştişorul de aur”. Acesta a avut loc în parohie pe parcursul a două zile, 30-31 August 2019, sub îndrumarea preotului paroh dar și a unor voluntari din parohie.
Beneficiarii proiectului au fost copii cu vârsta cuprinsă între unu și 14 ani. În prima zi a proiectului, după rugăciunea de dimineaţă din biserică, copiii s-au deplasat în localitatea Moiad unde am pescuit. După aproximativ 2 ore ne-am întors în Chieşd organizând un cross şi am aprins fumigene în culorile tricolorului spre bucuria copiilor. După aceasta, copiii au servit masa în căminul cultural din Chieşd.
Distracţia a continuat pe terenulde sport al şcolii cu maşinuţele electrice şi s-au plimbat prin sat cu un trenuleț special aduse pentru ei pe parcursul a câtorva ore. Seara s-a încheiat cu o poiecţie de fim la căminul din localitate.
A doua zi a început la biserică cu rugăciunea de dimineaţă şi iar mai apoi am mers din nou la pescuit pentru 2 ore. Activităţile au continuat în căminul cultural din Moiad cu un curs de educaţie rutieră susţinut de agenţii de poliţie din localitate, după care am organizat un concurs de ciclism prin sat. La amiază copiii au servit pizza şi tort. Copiii s-au distrat apoi în curtea şcolii prin nenumarate activităţi sportive şi pe un tobogan gonflabil. Seara s-a încheiat cu o gustare, muzică, dans dar şi un foc de tabară.
Cu toţii s-au bucurat de acest minunat proiect şi au plecat la casele lor cu dorinţa de a mai participa la astfel de activităţi pe viitor.
Activităţile propuse, planificate în cadrul acestui proiect, au fost realizate datorită profesionalismului şi devotamentului arătat de organizatorii şi voluntarii acestui proiect.
Rezultatele acestui proiect au fost şi imediate dar se vor vedea şi pe termen lung. Participanţii la acest proiect şi-au arătat peste așteptări deschiderea spre pescuit, o alternativă a petrecerii timpului liber, precum şi disponibilitatea de a participa pe viitor şi la alte acţiuni asemănătoare. Un alt lucru deosebit a fost faptul că peste 15 persoane, copii şi însoţitori ai acestora, au fost pentru prima dată la pescuit şi negreşit, văzând bucuria de pe chipul lor, vor mai merge.
A fost un proiect deosebit pentru comunitatea noastră, iar copiii au fost foarte încântaţi de ce au trăit și cu ajutorul lui Dumnezeu nădăjduim să putem organiza în fiecare an proiectul cu titlul “Peştişorul de aur” la care se vor adăuga și alte lucruri interesante și de folos pentru ei.

Preot, Sabou Iulian Cosmin




www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro